1. Rozumienie wypowiedzi i tworzenie dłuższej wypowiedzi

 • Trudności w tworzeniu dłuższej wypowiedzi zależą od głębokości zaburzeń rozumienia.
 • Aspekt ilościowy i jakościowy zaburzeń rozumienia na skutek „uboższych” doświadczeń słuchowych dziecka. 
 • Wypowiedzi niespójne, chaotyczne.
 • Agramatyzmy - niewykształcone formy morfologiczne (m.in. zaimki zwrotne, przyimki, końcówki deklinacyjne, końcówki koniugacyjne).
 • Trudność ze rozumieniem relacji przyczynowo – skutkowych.
 • Trudność ze zrozumieniem relacji czasowych i następstwa czasu.
 • Trudność ze zrozumieniem wyrazów wieloznacznych, uogólnianiem.

2. Artykulacja

 • Tendencja do wymowy doliterowej.
 • Błędne realizacje głosek (deformacje głosek, przestawki, opuszczenia głosek).
 • Opuszczenia sylab w wyrazach wielosylabowych.
 • Trudności w różnicowaniu cech artykulacyjnych głosek (ubezdźwięcznianie głosek [b] jako [p], unosawianie).
 • Redukcja grup spółgłoskowych, zbitki spółgłoskowe.
 • Zaburzona realizacja głosek dentalizowanych ze względu na  wysoką częstotliwość (głoski [s, z, c, dz], [sz, ż, cz, dż], [ś, ź, c, dź]).

Trudności w prawidłowych realizacjach wynikają z:

 • Małej wyrazistości optycznej głosek
 • Podobieństwa obrazów akustycznych
 • Przebiegu częstotliwościowego
 • Szybkości następowania po sobie ruchów aparatu artykulacyjnego.

3. Oddychanie

 • Skrócona faza wydechu. 
 • Płytkie albo nieproporcjonalnie głębokie wdechy. 
 • Zaburzona  koordynacja oddychania, ruchów aparatu artykulacyjnego i fonacji. 

4. Prozodia wypowiedzi

 • Zaburzona intonacja, akcent, a co za tym idzie tempo i rytm wypowiedzi.
 • Mowa monotonna.
logopedia - ćwiczenia logopedyczne - niedosłuch u dzieci - rehabilitacja słuchu i mowy KtoToMówi.pl © 2011
Korzystanie z witryny ktotomowi.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.Zaakceptuj i zamknij ten pasek